פרס צילג

עמיתי הוראה הם נדבך מרכזי וחשוב בהוראה בטכניון.

פרס צילג לעמיתי הוראה מצטיינים ניתן כאות הוקרה והערכה למרצים אשר התבלטו והצטיינו בעשייה החינוכית שלהם
ועל פועלם המסור בתחום החינוך וההוראה.

 

הזוכים בפרס

תשפ”ב

ד”ר אירנה גורליק

מתמטיקה

ד”ר עידו גילרי

כימיה

ד”ר יואב ברוזה

הנדסה כימית

ד”ר אלכסיי דיסקין

הנדסת חשמל

תשפ”א

ד”ר חנה מרטיסקאינן

פיסיקה

ד”ר שרי שינולד

מדעי המחשב

ד”ר מאיר ברנד

הנדסת מכונות

תש”פ

ד”ר מוחמד עכאשה
פיסיקה
ד”ר עדי וולף
מתמטיקה
ד”ר שי מלצמן
כימיה
ד”ר איריס זודיק
חינוך למדע וטכנולוגיה

תשע”ט

ד”ר אוסקר ליכטנשטיין
הנדסה ביורפואית
ד”ר לאוניד רסקין
מדעי המחשב
ד”ר תמי בן-יעקב
הנדסת חשמל
ד”ר שאול מיכלסון
כימיה

תשע”ח

ד”ר שרון טל-איצקוביץ 
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
ד”ר יעל ארז
הפקולטה למדעי המחשב
ד”ר ינון סתיו
הפקולטה להנדסת חשמל

תשע”ז

ד”ר רן רובינשטיין
מדעי המחשב
ד”ר גלית פרברי
כימיה
גב’ ליאור צברי
הנדסת חשמל
ד”ר אריה סידס
הנדסה אזרחית וסביבתית

תשע”ו

מהנדס יוסי סיקולר
הנדסה אזרחית וסביבתית
מר ניר קציר
הנדסת חשמל
ד”ר רועי אנגלברג
מדעי המחשב
ד”ר לודה מרקוס-אפשטיין
מתמטיקה

תשע”ה

אגרונום ישראל גלון
ארכיטקטורה ובינוי ערים
מר חובב גזית
הנדסת חשמל
ד”ר תאמר סלמאן
מדעי המחשב
ד”ר עליזה מלק
מתמטיקה

תשע”ד

גב’ דניאלה אבידן 
מתמטיקה
ד”ר סילביה בהר
פיסיקה
ד”ר חנן בן-עוז
הנדסה אזרחית וסביבתית
ד”ר רן כפתורי
הנדסת חשמל

תשע”ג

מר דוד אגמון
פיסיקה
ד”ר גל בן-דוד
הנדסת חשמל

תשע”ב

ד”ר מוחמד עכאשה
פיסיקה
ד”ר לידיה הרי-פרס
מתמטיקה